Skip to main content
Tài liệu đổi mới giáo dục

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8

Theo mục tiêu cụ thể của Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT huyện Thoại Sơn, của hội đồng bộ môn Tin học cần thúc đẩy và giáo dục học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng  của các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Subscribe to Tài liệu đổi mới giáo dục
The subscriber's email address.