Bãi Tranh (Tranh Island) nằm trên Hòn Miễu thuộc Vịnh Nha Trang