Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8

Share Everywhere

Theo mục tiêu cụ thể của Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT huyện Thoại Sơn, của hội đồng bộ môn Tin học cần thúc đẩy và giáo dục học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng  của các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Giáo dục học sinh ngày nay được chú trọng nhiều về trải nghiệm sáng tạo hình thành kiến thức cũng như kỹ năng sống cho các em qua các bài học, bài tập, giảm bớt cách học nặng nề về lý thuyết ít thực hành,… Đòi hỏi bản thân giáo viên phải có thay đổi từ cách suy nghĩ đến hoạt động giảng dạy.

>> Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phương pháp 2018

>> Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018

Đặc biệt đối với kiến thức Tin học được gọi là kiến thức công cụ, nghĩa là nó như đôi tay để thực hiện công việc. Vì vậy môn Tin học có tính thực dụng rất cao. Khi giảng dạy, nếu chúng ta biết vận dụng nó thì sẽ giúp học sinh ứng dụng vào thực tế và cũng làm cho tiết học không khô khan trên máy tính, hoặc do có chỗ ứng dụng trãi nghiệm nên các em bớt việc lang thang trên mạng vào những thứ vô ích. Do đó tôi xin mạnh dạn chia sẽ cùng các đồng nghiệp một số kinh nghiệm trong việc thiết kế cũng  như tổ chức một số hoạt động trãi nghiệm sáng tạo, kỹ năng sống cho học sinh trong môn Tin học 8.

Post Comments

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.