Kênh đào nổi tiếng ngày xưa được tái hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ 2019