Tháng 11.2019 - Hotgirl bán cafe tại Đồi Chè Cầu Đất diễn sâu