Một buổi sáng đẹp trời diện áo dài tung tăng về trường