Hoa hậu Trần Tiểu Vy - A night to remember tháng 12.2019