Chị Phương Ly xuất hiện tại sự kiện Ra mắt thẻ ghi nợ CIMB-TOSS